AyaH : ADnaN Bin BAsar
EmaK : SupIni BintI DasUki

Anak 1 : AmirIzzaT BiN AdNAn
Anak 2 : NuR SyafiQAh BintI aDnaN
Anak 3 : AmirIMRAn BiN AdnaN
AnAk 4: AmiRilHAm Bin AdNAN
Anak : nuR SyuHaidaH binTi AdNAn

AlamAt : No 6015, Lrg 13 TmN Damai Jln PrT MesJId 82000 PonTiAn JoHor

6:18 PM
22 MarCH 2010

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...